Samsun Üniversitesi şoför aşçı büro personeli temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor

Samsun Üniversitesi aşçı, şoför, büro personeli, teknisyen, garson, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi olarak görevlendirilecek sözleşmeli personel alımı için ilan açmıştır.

Samsun Üniversitesi şoför aşçı büro personeli temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor

Samsun Üniversitesi rektörlüğü 60 sözleşmeli personel alımı için ilan açmıştır. Buna kamu personeli seçme puanı esas alınmak üzere aşağıda belirttiğimiz kadrolara alımlar yapıalcaktır. Adaylara kpss sışında ek bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

Samsun Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanları

bahsine

 • TEKNİSYEN (4 KİŞİ) - Ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olup, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • TEKNİSYEN (1 KİŞİ) - Mesleki ortaöğretim kurulumlarının Makine alanı mezunu olmak.
 • TEKNİSYEN (2 KİŞİ) - Mesleki ortaöğretim kurulumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi alanı mezunu olmak.
 • TEKNİSYEN (1 KİŞİ) - Mesleki ortaöğretim kurulumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı mezunu olmak.
 • TEKNİSYEN (1 KİŞİ) - Mesleki ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı mezunu olmak.
 • TEKNİSYEN (1 KİŞİ) - Mesleki ortaöğretim kurumlarının Kimya Teknolojisi alanı mezunu olmak.
 • BÜRO PERSONELİ (2 KİŞİ) - Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Donanımı, önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • BÜRO PERSONELİ (2 KİŞİ) - Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • BÜRO PERSONELİ (1 KİŞİ) - Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans mezunu olmak.
 • BÜRO PERSONELİ (1 KİŞİ) - Adalet Programı önlisans mezunu olmak.
 • BÜRO PERSONELİ (1 KİŞİ) - Havacılık Yönetimi lisans mezunu olmak.
 • BÜRO PERSONELİ (1 KİŞİ) - Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • BÜRO PERSONELİ (1 KİŞİ) - Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • BÜRO PERSONELİ (1 KİŞİ) - Herhangi bir lisans programı mezunu olmak. Misafirhane veya otel işletmeciliği alanında yönetici pozisyonunda çalışmış olup ilgili alanda en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belgeyle belgelendirmek.
 • BÜRO PERSONELİ (1 KİŞİ) - İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans mezunu olmak. 
 • BÜRO PERSONELİ (1 KİŞİ) - Herhangi bir lisans programı mezunu olmak. Tecnam P2006T ve Cessna 172N tipi Simülatör Bakım Eğitimi almış olmak.
 • AŞÇI (1 KİŞİ) - Aşçılık önlisans programı mezunu olmak.
 • GARSON (2 KİŞİ) - İkram Hizmetleri önlisans programı mezunu olmak.
 • ŞOFÖR (1 KİŞİ) - Herhangi bir lisans programı mezunu olmak. E sınıfı ehliyet ve SRC2- SRC4 ve Psikoteknik belgesi olup en az 2 (iki) yıl belgelendirilebilir tecrübe sahibi olmak.
 • KORUMA ve GÜVENLİK GÖREVLİSİ  - ERKEK (16 KİŞİ) - İlgili yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.
 • KORUMA ve GÜVENLİK GÖREVLİSİ  - KADIN (5 KİŞİ) - İlgili yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.
 • TEMİZLİK GÖREVLİSİ - ERKEK (5 KİŞİ) - Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • TEMİZLİK GÖREVLİSİ - KADIN (3 KİŞİ) - Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • TEMİZLİK GÖREVLİSİ (5 KİŞİ) - Herhangi bir önlisans programı mezunu olmak. 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:

1- Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,

2- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,

3- Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,

4- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,

5- Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,

bahsine

6- Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,

7- Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,

8- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,

9- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

kalebet giriş

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

kalebet

2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerliğini yapmış olmak).

4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

kalebet güncel giriş

6- Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular 2 Kasım 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar Samsun Üniversitesi resmi internet sayfası www.samsun.edu.tr den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. 

Başvuru sırasında istenecek belgeler neler?

1. Başvuru Formu

2. Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4. Öğrenim Belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar E-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)

5. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Kontrol numaralı) - Lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı, - Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı, - Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

6. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya E-devlet üzerinden temin edilen kontrol edilebilir şekilde oluşturulmuş olmalıdır.)

7. Belge (Başvurulan unvanda isteniyor ise aslı veya onaylı örneği)

8. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur.

 
Samsun iş ilanları 2021 Samsun iş ilanları Samsun üniversitesi iş ilanları Samsun güvenlik görevlisi iş ilanları Samsun garson iş ilanları Samsun aşçı iş ilanları Samsun büro personeli iş ilanları Samsun şoför iş ilanları Üni
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. Telefon numarası olan yorumlar numaralar silindikten sonra onaylanır.
Kalan karakter sayısı : 500
Dikkat! Yapılan Her Yorum Kontrol Edildikten Sonra Yayınlanır.