Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Büro Personeli Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımı iş ilanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sözleşmeli olarak görevlendirilmek üzere Büro Personeli Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımı iş ilanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Büro Personeli Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımı iş ilanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 4/B'li sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların şahsen veya posta yolu ile yapılacağı iş ilanına dair detayları sizlerle paylaşacağız. Üniversitede büro personeli, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı işi arayanlar için bu iş ilanı şartlarını mutlaka okumalısınız. Üniversite alımları şartları da yayımlanmıştır. Başvuru yapacak olan adaylar 2020 KPSS sınavından büro personeli kadrosu için 60 puan ve üzeri, temizlik personeli kadrosu için 50 puan ve üzeri almalıdırlar. Buna göre;

nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat
 • Adli sicili temiz olmak,
 • Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak.(Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.)
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdamedilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
 • Başvuran adaylarda lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • Erkek adaylarda askerlik ile ilgisi olmamak.
 • Koruma ve Güvenlik Kadroları için;
 • Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların göreve başlayacakları tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
 • Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.)
 • Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.)
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 • Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
 • Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

BAŞVURU TARİHİ ve ŞEKLİ

Başvurular 8 - 22 Şubat 2022 tarihleri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yazımızın en sonunda belirttiğimiz başvuru evrakları ile birlikte yapılacaktır. 

Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Nitelikler Neler?

 • Büro Personeli (1 kişi) - Mühendislik Fakültesi lisans mezunu olmak. - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış Girişimcilik Eğitimi sertifikası ile TBDY 2018 kapsamında Veri AnalizGeoteknik Rapor Hazırlama sertifikasına sahip olmak. - İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Büro Personeli (1 kişi) - Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik veya Sosyal Hizmetler önlisans programlarının birinden mezun olmak. - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Bilişim Teknolojileri sertifikası, Büro Yönetimi ve Sekreterlik sertifikası ile MEB onaylı İngilizce sertifikasına sahip olmak.
 • Büro Personeli (1 kişi) - Herhangi bir lisans mezunu olmak. - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Fotoğraf Çekimi sertifikası, İşiniz İçin Sosyal Medya sertifikası, 3 Boyutlu Yazıcıların Farklı Sektörlerde Kullanımı sertifikası, Teknoloji ile Öğretim sertifikası ve Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • Büro Personeli (1 kişi) - Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Arduino ile Mikrodenetleyicilere Giriş sertifikası, Adobe IIIustrator CC 2015 Kullanarak Infografik Tasarımı sertifikası, Dijital Ortamda Bilgi sertifikası ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak.
 • Büro Personeli (1 kişi) - - Herhangi bir önlisans mezunu olmak. - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Genel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası, Teknoloji ile Öğretim sertifikası, Hasta Kabul sertifikası ile MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) sertifikası sahibi olmak - En az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak
 • Büro Personeli (1 kişi) - Mühendislik Fakültesi lisans mezunu olmak. - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Güvenliği Uzmanlığı (C) Sınıfı sertifikası, MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü sertifikası, Muhasebede SQL Tabanlı Program Kullanma-ETA SQLS Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikası ile Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı sertifikasına sahip olmak.
 • Büro Personeli (1 kişi) - -Herhangi bir lisans mezunu olmak. - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan İnovasyon sertifikası, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası, 3 Boyutlu Yazıcıların Farklı Sektörlerde Kullanımı sertifikası ile CAD/CAM Temelleri sertifikasına sahip olmak.
 • Büro Personeli (1 kişi) - Herhangi bir lisans mezunu olmak. -İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Kodlama ve Robotik Eğitmenliği sertifikası, Kişisel Stres Yönetimi sertifikası, Web Konferans Araçlarına ait Temel Kavramlar ve Başlıca Avantajlar sertifikası ile Genel İş Sağlığı Güvenliği sertifikasına sahip olmak. - En az 2 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.
 • Temizlik Personeli (2 kişi) - Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. - M.E.B’dan Onaylı (Katı , Sıvı ve Doğalgaz) Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası veya En az 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Kalfalık Belgesi ile Hijyen Belgesine sahip olmak. - Temizlik hizmetleri ile Kalorifer hizmetleri alanında çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Temizlik Personeli (1 kişi) - Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Okul Taşıtlarında Rehber Personel Eğitimi Belgesi ile Hijyen Belgesine sahip olmak. - Temizlik hizmetleri alanında çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
 • Temizlik Personeli (1 kişi) - - Herhangi bir lisans Mezunu olmak. - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesi, Kazıma - Yükleme ve Tesviye İş Makinası Kullanma Yetki Belgesi ile Hijyen Belgesine sahip olmak. - Temizlik hizmetleri alanında çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak
 • Temizlik Personeli (6 kişi) - - Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. - Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. - Hijyen belgesi sahibi olmak.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (4 kişi) - Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak. -5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.) 
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (1 kişi) - Herhangi bir lisans mezunu olmak. -5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.) - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan MEB onaylı Bilgisayar sertifikası ile İlk ve Acil Yardım sertifikasına sahip olmak. 
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (1 kişi) - Herhangi bir lisans mezunu olmak. -5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.) -İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Genel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasına sahip olmak. -Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda güvenlik görevini yapmaya ve vardiya usulü çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (1 kişi) - Herhangi bir önlisans programı mezunu olmak. -5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.) - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Genel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası ile MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.
 • Tekniker (1 kişi) - Makine veya Bilgisayar Destekli Makine önlisans programlarının birinden mezunu olmak. - MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.
 • Tekniker (1 kişi) - -Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, ElektrikElektronik Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. - MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası ile Elektrikçilik sertifikası veya Elektrik Tesisatçılığı sertifikasına sahip olmak.
 • Tekniker (1 kişi) - Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri önlisans programlarından birinden mezun olmak. -MEB onaylı Bilgisayar işletmenliği (Operatörlüğü) sertifikası, Ağ Yönetimi sertifikası ile Ağ İşletmeni sertifikası veya Ağ Sistemleri ve Yönlendirme sertifikasına sahip olmak.
 • Sağlık Teknikeri (1 kişi) - - Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarından birinden mezun olmak. - İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan İlk Yardım sertifikası ile Türkiye’de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi sertifikasına sahip olmak. - En az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.
 • Sağlık Teknikeri (1 kişi) - Radyoloji veya İlk ve Acil (paramedik) önlisans programlarından birinden mezunu olmak. İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı sertifikası, İlk Yardım sertifikası, Temel Bilgisayar Okur-Yazarlığı sertifikası ile Türk İşaret Dili sertifikasına sahip olmak.

BAŞVURU için GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Formu (www.ohu.edu.tr/personel adresinden temin edilecektir)
 • 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir).
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)(Güncel)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınmış karekodlu veya aslı) (Güncel)
 • Nitelik alanında istenen sertifikalar Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir). (Kamu Kurumları ile Yükseköğretim Kurumlarından alınan onaylı belgeler değerlendirilmeye alınacaktır.)
 • Özgeçmiş
 • Fotoğraf (2 Adet)(Güncel)
 • Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.).
 • Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmaya engel olabilecek Psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı kekemelik vb engeller bulunmadığına dair sağlık raporu (Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir) 

 

 
Lise mezunu iş ilanları 2022 Lise mezunu personel alımı Üniversite temizlik personeli alımı Üniversite iş ilanları 2022 Üniversite lise mezunu iş ilanları Niğde iş ilanları 2022 Niğde lise mezunu iş ilanları
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. Telefon numarası olan yorumlar numaralar silindikten sonra onaylanır.
Kalan karakter sayısı : 500
Dikkat! Yapılan Her Yorum Kontrol Edildikten Sonra Yayınlanır.